Thursday, 26 June 2014

 Źródło/Source


Hej hej :)

dziś mija dokładnie rok od mojego pierwszego wpisu na blogu. Piszę do Was z Biblioteki Uniwersyteckiej w Bydgoszczy, gdzie robię to co lubię najbardziej - jestem na konferencji naukowej. Ten ostatni rok był ciągłym dążeniem do wymarzonej pracy naukowej, następny rok będzie taki sam, ale zrobiłam kolejne kroki w tym kierunku i nie zamierzam przestawać. Samo marzenie nie wystarczy - potrzebna jest jeszcze praca.
Przez ten ważny dla mnie rok, blog stał się wymarzoną odskocznią od codziennych problemów i choć nie sądziłam, że wytrzymam dłużej niż 3 miesiące, to patrzcie - nadal tu jestem :) Tą jakże radosną myślą kończę na dziś i idę zakopać się w jakąś stertę książek :)

buziaki
M.


Hi :)
Today is exactly a year since the first post on my blog. I'm writing to you from the University Library in Bydgoszcz, where I'm doing what I love the most - I'm on a scientific conference. This year was a constant striving to the dream job, the nex will probably be the sam but I made progress in the right direction and I'm not going to stop. Dreaming is not enough - you also need to work.
In this very important year the blog became a perfect change frim everyday problems and although I didn't think I'd last longer than 3 months, look - I'm still hehe :) With this pleasant thought I'm ending this  post and going to dig into a nice pile of books :)

xo
M.

No comments:

Post a Comment